KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ VE ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

Tatış Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği Tic. ve San. A.Ş.-İzmir Özel Türk Koleji (“Şirket”) tarafından düzenlenen ve tarafıma sunulan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) okudum, değerlendirdim ve bilgilendim.

Şirkete bildirdiğim veya Şirket tarafından edinilen kişisel verilerimin; itkstore.ozelturkkoleji.com internet sitesinde yürüttüğü satış ve ödeme hizmetlerinin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıların memnuniyetin ölçmek, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, şirketiniz operasyonlarının güvenliğini temin etmek, marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası, organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası, ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, müşterilere özel kampanyalar, promosyonlar planlanması ve icrası, müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlar ile Şirket ve iştirakleri tarafından işlenmesine, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere yurt içinde mevzuata göre yetkili kurumlara, Şirketin iştirak şirketlerine, taşeronlarına, tedarikçilerine, bankalar, finans kuruluşları, düzenleyici/denetleyici kurumlara aktarılmasını/paylaşılmasını ve yurtdışında ise Şirket ve birimlerinde şirket faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan yazılım ve programların sunucularına aktarılmasını/paylaşılmasını kabul ediyor ve açık rıza gösteriyorum.

Ayrıca Şirket, birim ve iştiraklari tarafından, yürütülen faaliyetler ile bu faaliyetler kapsamında düzenlenen kampanya, etkinlik, reklam, promosyon ve tanıtımlar hakkında tarafıma ticari elektronik ileti, elektronik posta/SMS gönderilmesini ve arama yapılmasını kabul ediyorum ve açık rıza gösteriyorum.